• หลักสูตรและวิธีการสอน
ช่วงมัธยมปลาย (มัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป) ขณะที่ครูที่ปรึกษารับผิดชอบเรื่องทั้งหมดในชั้นเรียน การดูแลเรื่องส่วนตัวอื่นๆ จะแบ่งออกไปในหมู่ครู ระบบบทเรียนหลักยังคงใช้ต่อไป ถึงตอนนี้วิชาต่างๆจะสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ เช่น คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ วรรณคดีและอื่นๆ บทเรียนที่ต้องการการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ อันได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณิตศาสตร์ ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง (เนื่องด้วยลักษณะด้านสติปัญญา (intellectual) แทรกซึมเข้มข้นอยู่ในบทเรียนหลักอย่างเห็นได้ชัด) ศิลปะ หัตถกรรม การขับร้อง จิตตลีลา กีฬา การเล่น วิชาพละ ฯลฯ
ทั้งหมดนี้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสมดุลให้แก่เด็กเป็นสำคัญ สำหรับหลักสูตรมัธยมปลายกลุ่มงานหัตถกรรมจะรวมถึง งานไม้ งานเหล็ก และเครื่องปั้นดินเผา